KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

1

DOCENIANIE STAJE SIĘ CODZIENNOŚCIĄ

 

System ocen okresowych BEHAVIO umożliwia indywidualne podejście do każdego pracownika i okazywanie uznania w szczególny sposób tym osobom, które wyróżniały się wysokimi rezultatami pracy i zaangażowaniem w danym okresie.

Okazywanie uznania dla wyjątkowych osiągnięć pracownika staje się codzienną praktyką każdego menadżera.

Skonsultuj, jak efektywnie doceniać             

medal
oczekiwania

2

PRZEJRZYSTA INFORMACJA NA TEMAT OCZEKIWAŃ

 

BEHAVIO wspiera menadżerów w przekazywaniu w jasny sposób swoich oczekiwań i wymagań - pożądanych zachowań i wkładu w realizację celów zespołu - podległym pracownikom oraz wskazywaniu im konkretnych obszarów do poprawy.

3

POZYTYWNA PERSPEKTYWA

 

BEHAVIO koncentruje uwagę menadżerów na:

  • wyróżniających zachowaniach pracowników, a nie tych nagannych - ocena okresowa jest formalnym sposobem na pokazanie docenienia dla zaangażowania pracowników, którzy przejawiają pozytywne zachowania, jednocześnie ma zwiększać motywację pozostałych pracowników do przejawiania zachowań oczekiwanych przez firmę

  • nagradzaniu, a nie karaniu pracowników - proponowany system daje możliwość wyjątkowego nagradzania pracowników, którzy wyróżniają się efektywnością i zaangażowaniem na tle zespołu, w żaden sposób jednak nie karze tych pracowników, którzy nie wykazują się inicjatywą i dodatkowym wysiłkiem
Fotolia 107414306 Subscription Monthly M
korzysci PRACOWNIK 4

4

CZĘSTSZE INFORMACJE ZWROTNE

 

Udzielanie bieżącej, konstruktywnej informacji zwrotnej o rezultatach pracy podwładnego staje się nawykiem menadżerów opartym na obiektywnych kryteriach.

W konsekwencji ocena okresowa i rozmowa oceniająca są tylko formalnym podsumowaniem efektywności pracownika w danym okresie.

5

SPRAWIEDLIWE KRYTERIA OCENY I DOCENIANIA

 

Odejście od subiektywnych i uznaniowych ocen przełożonego oraz niejasnych kryteriów poprzez wypracowanie arkuszy ocen okresowych adekwatnych do specyfiki pracy w danym zespole oraz strategii firmy.

Co więcej, przy wdrażaniu SOOP odbywają się formalne spotkania pracowników z bezpośrednim przełożonym oraz działem HR, podczas których wyjaśniane są szczegółowo nowe zasady i wszelkie wątpliwości pracowników.

korzysci PRACOWNIK 5

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!