KORZYŚCI Z OCENY PRACOWNIKÓW W BEHAVIO DLA MENADŻERÓW

1

PRZYJAZNOŚĆ SYSTEMU DLA MENADŻERÓW

 

Menadżer ocenia zachowania pracowników, co jest dużo łatwiejsze w ocenie niż kompetencje – nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania kompetencjami.

Menadżer ocenia zachowania, co jest dużo bardziej obiektywne niż ocena realizacji celów indywidualnych – nie wymaga uwzględniania czynników zewnętrznych (pogorszenie, polepszenie koniunktury).

Menadżer ocenia zachowania pracowników, które mogą zmienić się nawet w ciągu kilku dni, inaczej niż kompetencje czy poziom realizacji celów (oceniamy coś nad czym pracownicy mają największą kontrolę).

Fotolia 53157956 Subscription Monthly M
BEHAVIO certyfikat EXPERT 01

2

WIĘCEJ WŁADZY DLA MENADŻERÓW

 

Proponowany system zapewnia również WIĘCEJ WŁADZY dla menadżerów, ponieważ łatwiejsze niż wcześniej jest:

  • premiowanie i prosta relacja „zachowania - wkład w realizację celów strategicznych - premia” sprawiają, że wszyscy pracownicy zaczynają zwracać uwagę na zachowania i ocenę okresową, a przede wszystkim na swoje zaangażowanie w realizację strategii firmy
  • motywowanie – koncentracja na zachowaniach wyróżniających oraz kontrybucji strategicznej pozwala nagradzać najlepszych pracowników
  • dyscyplinowanie – jasna informacja o oczekiwaniach obligatoryjnych dyscyplinuje najgorszych pracowników
  • sprawiedliwe ocenianie – jednolite kryteria dotyczące pożądanych zachowań w organizacji

3

WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI MENADŻERÓW

 

Forma on-line, w jakiej oferowany jest SOOP zorientowana jest na wspieranie EFEKTYWNOŚCI menadżera, a tym samym i organizacji:

mng
Fotolia 47244116 Subscription Monthly Small zmniejszane

4

IDENTYFIKACJA TALENTÓW I MOCNYCH STRON PRACOWNIKÓW

 

 

Dzięki nawykowi koncentracji na zaangażowaniu i zachowaniach podwładnych możliwe jest rozpoznanie atutów pracowników i zidentyfikowanie ich talentów.

5

ŁATWIEJSZE OSIĄGANIE CELÓW ZESPOŁOWYCH

 

Pracownicy istotnie pomagają osiągać cele strategiczne zespołu, gdy są regularnie zachęcani do działania, a ich zachowania wyróżniające są dostrzegane i doceniane przez przełożonego. 

korzysci MANAGER 5
Fotolia 44296913 Subscription Monthly S zmniejszane

6

PROFESJONALIZACJA RELACJI PRZEŁOŻONY-PODWŁADNY

 


Częsta ocena (przeprowadzana na przykład raz na kwartał) buduje nawyk rozmowy z podległymi pracownikami o ich zachowaniach i osiągnięciach, dzięki czemu ocena odzwierciedla rzeczywistość.

7

UPROSZCZONE LOGOWANIE DO SYSTEMU DLA OCENIAJĄCYCH

 

Spersonalizowane, szyfrowane linki wysyłane są pocztą elektroniczną do menadżerów w dniu rozpoczęcia procesu oceny – brak powszechnych problemów z zapomnianym hasłem lub loginem, możliwość ponownego przesłania zaproszenia do oceniającego w przypadku przepełnienia skrzynki pocztowej.

logowanie
korzysci MANAGER 8

8

PRZYPOMNIENIA O OCENIE OKRESOWEJ

 


Wysyłane mailem wiadomości o konieczności oceny podległych pracowników w 3 terminach, szczególnie przydatne dla najbardziej zapracowanych menadżerów.

9

MOI/UDOSTĘPNIENI MENADŻEROWIE

 

...czyli więcej informacji dla menadżerów o menadżerach.

Jesteś liderem organizacji i zastanawiasz się, czy konkretni menadżerowie skutecznie motywują swoich podwładnych za pomocą oceny?

Chcesz zobaczyć podsumowanie dokonanych przez podległych Ci menadżerów ocen, by oszacować i zoptymalizować ich udział w realizacji celów strategicznych Spółki?

Wystarczy wybrać funkcjonalność MOI/UDOSTĘPNIENI MENADŻEROWIE, w której zawarte są wykresy ze statystykami ocen wybranego oceniającego.

korzysci MANAGER 9

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!