TWORZYMY WARTOŚĆ DLA FIRMY: KORZYŚCI OCENY PRACOWNIKA W BEHAVIO

BEHAVIO to innowacyjna ocena okresowa, któreje stosowanie wiąże się z szeregiem WYJĄTKOWYCH korzyści dla firmy.

 

1

DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

 

BEHAVIO to zdecydowanie więcej niż rozwiązanie IT - proponujemy innowacyjne podejście do oceny okresowej, eliminujące większość wad systemów oceny opartych na kompetencjach i celach MBO. To system ze sprawdzonym procesem oceny, gotowym regulaminem oceny okresowej oraz wzorcowymi prezentacjami nowego systemu SOOP dla Zarządu i menadżerów, którzy oceniają pracowników oraz dla samych pracowników. Prezentacje i regulamin oceny okresowej są zbieżne z funkcjonalnościami systemu BEHAVIO.

Co więcej, każdemu wdrożeniu i optymalizacji systemu BEHAVIO towarzyszy szereg praktycznych szkoleń i warsztatów dla oceniających i Opiekuna HR, ściśle dostosowanych do strategii i specyfiki organizacji. Przygotowując menadżerów do efektywnego używania oceny okresowej, stawiamy na rzeczywiste przykłady zachowań oraz arkusze ocen stosowane w firmie.

Wysokie oceny szkoleń przez uczestników są dla nas świadectwem najwyższej jakości!

korzysci FIRMA 1

 

CO BYŁO DLA PANA/PANI NIEZWYKLE CENNE W SZKOLENIU? - PRZYKŁADOWE WYPOWIEDZI

korzysci FIRMA 2

2

TWORZYMY KWESTIONARIUSZ OCENY OKRESOWEJ
"SZYTY NA MIARĘ"

 
Każda firma ma swoją specyfikę (np. usługi vs produkcja), zatem niezbędne jest dostosowanie narzędzi zarządzania do konkretnych potrzeb biznesowych – dlatego w BEHAVIO stawiamy na stworzenie kwestionariuszy ocen dostosowanych do strategii i aktualnej sytuacji organizacji. Podczas wspólnych prac z menadżerami wyższego i średniego szczebla oraz członkami zespołu HR wypracowujemy kryteria oceny zbieżne z celami strategicznymi firmy, jak również specyfiką działania poszczególnych obszarów.

BEHAVIO daje również możliwość stosowania odmiennych kryteriów oceniania dla różnych grup pracowników. Takie podejście pozwala na uwzględnienie na poziomie zachowań roli pełnionej przez kluczowe grupy pracowników (np. aktywni handlowcy vs informatycy) oraz powiązanie efektywnej oceny z konkretnymi wynikami zespołu czy pionu. Dodatkowo dostarczamy prognozy i symulacje ocen dla każdego arkusza oraz wsparcie w komunikacji z pracownikami.

Wszystko to ma na celu zapewnienie maksymalnej synergii oceny okresowej z zarządzaniem strategicznym w firmie.

Jak dostosować arkusz do strategii firmy?     

 
3

DOSKONALIMY BEHAVIO W TWOJEJ FIRMIE W RAMACH OPIEKI SERWISOWEJ


W funkcjonowaniu każdej organizacji naturalnym działaniem jest doskonalenie procesów zarządczych – dotyczy to również systemu ocen okresowych. Rozwój firmy, zmiany organizacyjne lub konieczność sprostania trudnym warunkom ekonomicznym powodują, że oczekiwania liderów ulegają przemianom.

Z tego powodu zapewniamy możliwość optymalizacji narzędzia SOOP w oparciu o wyniki badania opinii BEST-SOOP. Dzięki opiniom kluczowych użytkowników - kadry menadżerskiej - narzędzie jest dostosowywane do aktualnych potrzeb firmy, aby jeszcze lepiej wspierać menadżerów w motywowaniu pracowników.

korzysci FIRMA 3
korzysci FIRMA 4

4

ELIMINUJEMY TYPOWE BŁĘDY OCENY OKRESOWEJ

 

Przed rozpoczęciem pierwszego procesu oceny nasi trenerzy przygotowują kadrę menadżerską do efektywnego oceniania i przeprowadzania rozmowy oceniającej budującej zaangażowanie. Cykl szkoleń jest kończony interaktywnym ćwiczeniem w systemie – pozwalającym na weryfikację umiejętności w praktyce.

Natomiast już w trakcie oceniania funkcjonalność Aprobaty HR sprawia, że system automatycznie wskazuje przełożonych ze skłonnością do zawyżania (lub zaniżania) czy też nie różnicowania ocen podwładnych, natomiast Opiekun HR podejmuje decyzję o wezwaniu konkretnego menadżera do skorygowania ocen jeszcze przed ich dostarczeniem do pracowników.

5

PRZYGOTOWUJEMY PRACOWNIKÓW DO OCENY OKRESOWEJ DZIĘKI BADANIU ZAANGAŻOWANIA


Dzięki modułowi oceny zachowań, badanie pozwala na zasygnalizowanie pracownikom jakich korzystnych zachowań oczekuje pracodawca znacznie wcześniej niż wdrożony zostaje SOOP, co powoduje łatwiejszą akceptację kryteriów (w odróżnieniu od samooceny pracowników na arkuszu oceny, która może powodować postawę roszczeniową).

Ponadto firma gromadzi informacje o ocenie zachowań dokonanej przez samych pracowników, co może stanowić podstawę do swoistego benchmarkingu wewnętrznego ocen dokonywanych przez oceniających podczas oceny okresowej (na poziomie firmy lub grup menadżerów). Uzyskane informacje pozwalają również ocenić potencjał menadżerów jako filaru procesu wdrażania SOOP.

 LOGO BZ

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!