WSKAZÓWKI DO ROZMOWY OCENIAJĄCEJ Z PRACOWNIKIEM

Najważniejszym elementem oceny pracownika jest rozmowa. Czas poświęcony na indywidualne rozmowy z pracownikami może być niezwykle owocny – podnosić ich poczucie bezpieczeństwa, zwiększać lojalność oraz motywację do pracy, a tym samym procentować wzmożoną aktywnością pracowników przy realizacji zadań. Warto jednak pamiętać, że źle przeprowadzona rozmowa oceniająca jest porażką zarówno przełożonego, jak i pracownika, ponieważ zamiast zwiększyć zaangażowanie, doprowadzi do jego zmniejszenia, zmniejszy też aktywność pracownika. Z tego względu warto się do niej odpowiednio przygotować oraz zastanowić nad ewentualnymi trudnymi sytuacjami i reakcjami podwładnego.

Ambitne cele, liczne projekty, mnogość codziennych zadań - wszystko to sprawia, że niekiedy na stanowiskach menadżerskich brakuje czasu na szczegółowe przygotowanie się do rozmowy oceniającej, a ocena pracownika kończy się na szybkim uzupełnieniu arkusza. A co jeżeli mamy 12 albo 15 podwładnych, którym powinniśmy przekazać informację zwrotną po ocenie okresowej?!

System oceny okresowej BEHAVIO zapewnia wsparcie menadżerów w profesjonalnym przygotowaniu się do rozmowy oceniającej w krótkim czasie. Jeżeli jesteś menadżerem i używasz BEHAVIO, to dla każdego ze swoich podwładnych otrzymujesz praktycznie gotowy scenariusz rozmowy oceniającej, dostosowany do jego aktualnej sytuacji i zmian jakie zaszły w jego zachowaniach.

POBIERZ BROSZURĘ BEHAVIO

Chcesz udoskonalić przekazywanie informacji zwrotnych pracownikowi?

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PROPONOWANYMI PRZEZ SYSTEM BEHAVIO!

Dzięki wskazówkom do rozmowy oceniającej uzyskasz konkretne porady, co należy zrobić by efektywnie:

  • doceniać zaangażowanie pracownika
  • zachęcać do przejawiania nowych zachowań wyróżniających
  • wskazywać obszary do poprawy

Wskazówki do rzomowy oceniającej

Dowiesz się, które zachowania stanowią:

  PIERWSZY SUKCES

  POWRÓT DO FORMY

  KONTYNUACJĘ SUKCESU

  POTENCJAŁ DO ODKRYCIA

  SPADEK FORMY

  ALARM

 

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW NA TEMAT SYSTEMU BEHAVIO

"System BEHAVIO pozwolił skutecznie przekazać pracownikom wzorce zachowań w określonych sytuacjach, przeniósł też wartości spółki na nowy, bardzo praktyczny poziom - dosłownie pokazał pracownikom, w jaki sposób postrzega się kwestie najistotniejsze z punktu widzenia wspólnego sukcesu."

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!