SKUTECZNE PREMIOWANIE: MOBILIZUJ DO REALIZACJI STRATEGII I ZWIĘKSZAJ ZAANGAŻOWANIE DZIĘKI BEHAVIO

JAK ZBUDOWAĆ SKUTECZNY SYSTEM PREMIOWY?

Zbudowanie skutecznego i dostosowanego do aktualnych potrzeb biznesowych firmy systemu premiowego wymaga dojrzałości zarządczej organizacji. W zależności od jakości systemu, premiowanie może być (1) kluczowym narzędziem zwiększającym efektywność firmy i wzmacniającym zaangażowanie pracowników albo (2) niezrozumiałą praktyką stanowiącą obiekt żartów i powodującą zniechęcenie, a niekiedy nawet cynizm wśród kadry kierowniczej i poracowników.

Rodzi się zatem pytanie: jak zaprojektować system premiowy by (1) silnie wspierał sukces biznesowy firmy (realizację strategii), (2) był traktowany przez menadżerów jako efektywne narzędzie zarządzania zespołem, a jednocześnie (3) pracownicy byli pewni, że mają wpływ na wysokość premii?

Kluczem do sukcesu przy budowie każdego efektywnego systemu premiowego są dwa elementy:

  • Dobra i mierzalna strategia
  • Zachowania wszystkich pracowników

To właśnie one sprawiają, że sukces firmy SILNIE ŁĄCZY się z sukcesem każdego pracownika - strategia staje się codzienną sprawą wszystkich, nie tylko liderów. 

Ostatecznie to konsekwencja w realizacji celów oraz zachowania pracowników rozstrzygają o tym, czy strategia jest skutecznie wprowadzana w życie. 

POBIERZ BROSZURĘ BEHAVIO

BIZNESOWY SUKCES WARUNKUJĄ:

1

DOBRA I SKUTECZNIE WDRAŻANA STRATEGIA

 

                funkcjonalnosci PREMIOWANIE 1

2

ZACHOWANIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

     

          zachowania 2
funkcjonalnosci PREMIOWANIE 2

JAK DZIELIĆ SIĘ SUKCESEM FIRMY Z PRACOWNIKAMI?

W systemie Behavio opracowana została funkcjonalność naliczania premii pełnej na podstawie dwóch komponentów:

  • premii za efektywność - zależnej od realizacji celów grupowych, które zostały zdefiniowane w Kartach Celów Premiowanych (KCP) dla zespołów oraz kontrybucji strategicznej (indywidualnego wkładu pracownika w realizację celów zespołu)
  • premii za ocenę okresową - zależnej od oceny okresowej za zachowania wyróżniające

Tak zbudowany system premiowy sprawia, że menadżerowie stają się właścicielami celów biznesowych, a tym samym ich sukces jest bezpośrednio związany z sukcesem organizacji. Równocześnie kształtowany jest wzorzec efektywnego pracownika, który jest odpowiedzialny za swoje stanowisko pracy, wie do czego dąży firma i chce w tym mieć swój udział.

JAK KOMUNIKOWAĆ PRACOWNIKOM PREMIĘ?

Przy wprowadzaniu strategii w życie, kluczowe jest budowanie świadomości wszystkich pracowników o ich współodpowiedzialności za cele, a w efekcie sukces firmy.

Jeżeli chcemy skutecznie zachęcić pracowników do większego wysiłku i wykazywania się efektywnymi działaniami na rzecz realizacji celów zespołu,ważne jest by dokładnie wiedzieli, na jaką premię mogą liczyć i od czego zależy jej wysokość.

Mając na uwadze ważność bieżącej komunikacji z pracownikami, BEHAVIO nie tylko informuje pracownika o premii rzeczywistej, czyli premii, którą wypracował w przeszłości, ale przede wszystkim o wysokości premii (prognoza premii pełnej), którą może otrzymać w nadchodzących miesiącach, o ile osiągnie sukces (kontrybucja strategiczna + zachowania wyróżniające). 

Takie podejście zachęca do większego wkładu w realizację strategii i zmiany zachowań, a także jest kluczowym elementem zarządzania oczekiwaniami pracowników w zakresie premii.

 
funkcjonalnosci PREMIOWANIE 3

 

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW NA TEMAT SYSTEMU BEHAVIO

"Świetna współpraca oraz wyjątkowa wiedza i doświadczenie BENTEN w obszarze strategii, premiowania, oceniania i motywowania pracowników zaowocowała silnym ukierunkowaniem oceny okresowej na nową strategię (doskonałości operacyjnej). Wszystkie oceniane przez nas zachowania stały się w 100% zbieżne ze strategią lidera kosztów."

 

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!