ASYSTENT EFEKTYWNEJ OCENY 3

ASYSTENT EFEKTYWNEJ OCENY: JAK BEHAVIO POMAGA MENADŻEROM DOSKONALIĆ OCENIANIE PRACOWNIKÓW

Menadżerowie często mają problemy z efektywnym ocenianiem pracowników. W rezultacie ocena jest administracyjnym obowiązkiem i demotywuje podwładnych, zamiast ich motywować do działania i wskazywać obszary do poprawy.

Mając świadomość trudności, z którymi mogą się mierzyć oceniający, stworzyliśmy w systemie BEHAVIO funkcjonalność Asystent efektywnej oceny.

Asystent efektywnej oceny pomaga menadżerom w skutecznym nagradzaniu wyróżniających się pracowników oraz różnicowaniu ocen w zależności od wkładu pracy. Funkcjonalność analizuje strukturę wystawionych ocen, a następnie dostarcza menadżerowi konkretnych wskazówek, jak można udoskonalić sposób motywowania pracowników.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁU POPRZEZ OCENĘ OKRESOWĄ BĘDZIE PROSTE JAK NIGDY DOTĄD!

POBIERZ BROSZURĘ BEHAVIO

  

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZYKŁADOWYM KOMUNIKATEM DLA MENADŻERA, KTÓRY ISTOTNIE NADUŻYWA WYSOKICH OCEN

funkcjonalnosci ASYSTENT 2

 

PONIŻEJ OPINIA NASZEGO KLIENTA NA TEMAT SYSTEMU BEHAVIO

"System BEHAVIO pozwolił naszym menadżerom doceniać i wzmacniać wyróżniające zachowania naszych pracowników, takie jak gotowość do zmian we własnej pracy, zaangażowanie w zmiany w organizacji, innowacyjność, optymalne wykorzystanie czasu pracy, nastawienie na realizację celów organizacji. Ważne dla naszej Firmy zachowania, które w 2010 roku były często przedmiotem kpin i żartów, w 2014 roku stały się standardem."

  

Temat Cię zainteresował?

Close

Powiadom znajomych!